Cămila și urechile acului

Duminica aceasta a fost predica cu tânărul bogat care se întâlnește cu Hristos:

În vremea aceea a venit un tânăr la Iisus, îngenunchind înaintea Lui şi zicându-I: Bunule Învăţător, ce bine să fac ca să am viaţa veşnică? Iar El a zis: De ce-Mi zici bun? Nimeni nu este bun, decât numai Unul: Dumnezeu. Iar dacă vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile. El I-a zis: Care? Iar Iisus a zis: “Să nu ucizi, să nu faci desfrânare, să nu furi, să nu mărturiseşti strâmb; Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta şi să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi”. Zis-a Lui tânărul: Toate acestea le-am păzit din copilăria mea. Ce-mi mai lipseşte? Iisus i-a zis: Dacă voieşti să fii desăvârşit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor şi vei avea comoară în cer; după aceea, vino şi urmează-Mi. Însă, auzind cuvântul acesta, tânărul a plecat întristat, căci avea multe avuţii. Iar Iisus a zis ucenicilor Săi: Adevărat zic vouă că un bogat cu greu va intra în Împărăţia cerurilor. Şi iarăşi zic vouă că mai lesne este să treacă o cămilă prin urechile acului, decât să intre un bogat în Împărăţia lui Dumnezeu. Auzind, ucenicii s-au uimit foarte mult, zicând: Dar cine poate să se mântuiască? Dar Iisus, privind la ei, le-a zis: La oameni aceasta e cu neputinţă, la Dumnezeu însă toate sunt cu putinţă.”

Și în duminica aceasta am aflat de unde vine asta cu “urechile acului” 🙂 în timpul Vechiului Testament, oamenii aduceau jertfă la templu, în general oi. Și ca să existe o anumită ordine, și oile să intre pe rând, au făcut o Portiță mică, prin care intra doar câte o oaie, pe rand. Unei cămile îi era mult mai greu să treacă prin aceasta ușă: doar fără poveri și îngenunchind.

Ce este însă important pentru mine, în Duminca asta? Că mi se aduce aminte că eu, ca om, am o năzuință după absolut. O sete. Și oricâte bunuri lumești as avea, nu îmi astâmpără setea.

Nu este nimic greșit în a fi bogat material. În a avea bani, averi.

Dar nu e suficient, nu pentru sufletul meu. Averea, banii, sunt doar un mijloc. Nu un scop.

Sper că și voi ati avut o duminică liniștită!

Andrea

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *